Порівняльна характеристика фізико-хімічних властивостей і клінічних можливостей фотополімерних матеріалів типу “Оксомат”

Питання косметичного протезування надалі залишаються актуальними в клініці ортопедичної стоматології. Особливо це стосується незнімних конструкцій, які широко використовуються і є найбільш повноцінними в функціональному відношенні. Для надання естетичного вигляду протезів їх металева основа може бути покрита різними матеріалами, що імітують колір природних зубів.

Протягом багатьох років з цією метою широко використовуються традиційні полімерні матеріали на акріловій основі. Однак, тривалі клінічні спостереження показали, що ефективність таких мостовидних протезів нерідко знижується із-за недоліків, властивих акріловим пластмасам: низька поверхнева твердість, недостатня зносостійкість, зміна кольору в процесі функціонування (6, 3, 8). До того ж, залишки мономеру в пластмасі можуть негативно вплинути на слизову оболонку порожнини рота, а також викликати алергічну реакцію організму в цілому (2,9 та ін.).

Наведені в літературі дані свідчать про те, що не зважаючи на свою простоту і технологічність, пластмаси часто не відповідають естетичним вимогам, які дедалі все більше зростають. Проте, як підкреслює В.П.Панчоха (1989), ці недоліки в значній мірі вдається усунути, використовуючи металокерамічні конструкції. Багаторічні спостереження свідчать про позитивні результати застосування даних протезів при усуненні дефектів зубних рядів (4,5). Переваги керaмiки — її механічна міцність, біологічна інертність, хімічна стійкість і низька теплопровідність.

Однак, володіючи такими перевагами в порівнянні з пластмасою, металокерамічні конструкції мають і ряд суттєвих недоліків. На думку Х.А. Каламкарова з співавт. (1989), деякі клінічні аспекти їх використання є дискутивними (показання до застосування, ретракція ясен, вид уступу, глибина просування краю коронки під ясна, конструкція проміжної частини).

Окрім того, в процесі виготовлення і через різні строки після укріплення металокерамічних протезів, нерідко трапляються серйозні ускладнення, обумовлені кліничним втручанням або технологією виготовлення конструкцій. Так, після препарування зубів, відмічається пульпіт або періодонтит(1). А такі ускладнення, як: відкол керaмiки, функціональне перевантаження пародонту, надмірне стирання зубів-антагоністів — обмежує масове застосування металокерaмiчних протезів (10).

Цей вид протезування також складний в технологічному відношенні, багато коштує і тому до цього часу не є масовим. Саме з цих причин пошук нових матеріалів для протезування є актуальним.

Нами використаний фотозатвердіваючий матеріал типу “Оксомат”, розроблений разом із вченими з Київського інституту хімії поверхні АН України. Він являє собою речовину, яка складається із органічної матриці, неорганічного наповнювача і проміжного зв'язуючого шару. Призначення цих компонентів полягають в тому, що неорганічний наповнювач надає матеріалові бажаних фізико-механічних властивостей: жорсткість, твердість, малу усадку та низький коефіцієнт термічного розширення, а органічна матриця забезпечує бажану пластичність та здатність матеріалу до моделювання.

Найчастіше використовуються неорганічні часточки: кварц, піролітичний двоокис кремнію і різні види скла. Розмір часточок наповнювача сягає до 10 нм для деяких кварцієвих і скляних наповнювачів та більше 10 нм для піролітичного двоокису кремнію. В залежності від розміру часточок і кількості неорганічного наповнювача, визначаються властивості та характеристика композиційного матеріалу.

Tak, Venz S., Kollmannspezgen (1983), провіривши випробування 7 матеріалів з часточками 5-100 нм і 0,05 мкм, зробили висновок, що матеріали з більшою кількістю наповнювача мають високу еластичність, низькі деформацію, водопоглинання і коефіцієнт теплового розширення. Матеріали з невеликою кількістю наповнювача відрізняються низькою еластичністю, великою деформацією, підвищеною сорбцією води і більш високим коефіцієнтом теплового розширення.

Композитні матеріали менше підлягають стиранню, ніж традиційні акрилові пластмаси. В свою чергу, вони більш зношуються при контакті з фарфором, ніж з емаллю зуба, золотом, композитами. Для зрівнювальної оцінки фізико-механічних властивостей облицювальних матеріалів, проведені лабораторні випробовування зразків із фарфору, акрілової пластмаси і фотополімерного композиту"Оксомат". В програму випробувань включені дослідження міцності на стискання і згин, мікротвердість, зносостійкість, кольоростійкість.

Попередні дослідження показали перспективність використання біфункціональних олігомерів у якості основи стоматологічного матеріалу. Ці з'єднання, на відміну від акрілових полімерів, здатні до трьохмірної полімеризації з утворенням нерозчинних продуктів з високими показниками міцності і зносостійкості. Таким чином, міцність при стисканні матеріалу "Оксомат" в 2,0-2,5 рази вища, ніж у фарфору і пластмаси. Жорстка сітчата структура олігомерного матеріалу приводить до суттєвого зростання його поверхневої твердості і міцності при стисканні.

Фарфор має найменшу міцність при згибі (35-45 МПа), що характеризує його як крихкий матеріал, чим і пояснюється один із його суттєвих недоліків (відкол облицівки від металу). Наближаючись за пластичністю до пластмаси, матеріал "Оксомат" здатний витримувати великі деформуючі навантаження, що виникають в каркасі мостовидних протезів при їх функціонуванні

Аналізуючи результати дослідження матеріалів на зношування при стиранні, слід відзначити, що показники ці у "Оксомата" знаходяться в середніх межах між фарфором і пластмасою, що значно наближає його до природних зубів. Цифрові параметри "Оксомату” (400-500 МПа) наближаються до параметрів мікротвердості емалі зуба, чого не можна сказати про фарфор. Його підвищена мікротвердість (550-750 МПа) сприяє нерівномірному стиранню зубів-антагоністів, контактуючих з фарфоровою поверхнею.

Під час порівняльних лабораторних іспитів виявлено, що основні фізико-механічні показники композиційного матеріалу "Оксомат" значно перевищують широко використовувані покриття металопластмасових і металокерaмiчних конструкцій. А простота технологічного процесу без використання високої температури та тиску, значно скорочує час виготовлення металофотополімерних протезів. Моделювання облицівки на металічному каркасі зубного протезу здійснюється безпосередньо з різних паст матеріалу "Оксомат" з наступним світлозатвердіванням в спеціальному приладі.

Матеріал відносно легко обробляється, шліфується алмазним інструментом і полірується полірувальними пастами. Широкий спектр кольорової гами дозволяє вибрати оптимальний колір штучних зубів.

Позитивні результати проведених лабораторних досліджень дозволяють судити про високіякісні показники матеріалу "Оксомат" і рекомендувати його для клiнiчної апробації.

Література:

 1. Абакаров С.И. Получение оттиска для изготовления металлокерамического зубного протеза //Стоматология - 1990. - N6-C59-60.
 2. Бессонов В.И. Изготовление несьемных протезов с применением материалов Сиеласт-03 и Синма-74. Дис. ... канд.мед.наук - Харьков, 1983. - 152 с.
 3. Демнер Л.М. Новые взгяды на укоренившиеся вопросы протезирования при дефектах зубных рядов //УП Всесоюзный съездстоматологов. - М., 1981-С210-211.
 4. Каламкаров Х.А. Дискуссионные вопросы применения несьемных протезов //УП Всесоюзный съезд стоматологов: Тездокл. - М., 1981-С301-306.
 5. Паникаровский В.В., Григорьян А.С., Абакаров С.И. и др. Морфологические изменения в тканях протезного поля при применении различных конструкций металлокерамических мостовидных протезов //Стоматология - 1992 - N3.- С.15-21.
 6. Пшенянников В.С. Методы улучшения эстетических качеств несьемных зубных протезов //Усъезд стоматологов УССР: Тездокл. - Одесса, 1978.-С.241.242.
 7. Флис П.С. Рациональные методы протезирования цельнолитыми протезами (Клинико-лабораторные исследования) //Автореф дис...доктмеднаук, Киев, 1991-30с.
 8. Худоногов Г.И., Пухаев В.И. Металлокерамические протезына хромокобальтовой основе //Актуальные вопросы ортопедической стоматологии. Копейск, 1985.- С.32-33.
 9. Штеренберг А.Х. Улучшение качества несьемных зубных протезов, изготавливаемых сприменением пластмассы Синма-74 Дис. ...канд.мед.наук - Львов, 1985-156 с.
 10. Brugn L, Pinqel Ch, Experimentelle Untersuchunqyn zur mineralischverRleideten Facettkrone. //Zahntechnik-1984 - Bd25, N5S211-214. (HCM)
 11. Michi R, Ysosit - a new dental material //Quintess Int. - 1978 - vol.9. N3. p. 29-33.
 12. Venz.S., Kollmansperqer P. Comparison of the physical properties of composites and polishable filling resins. //Quintess Intern, -1984, vol. 14. N 2 p, 227-283 (англ).

Резюме

Сучасний розвиток ортопедичної стоматології вимагає ряд нових вимог, що стосуються технології та естетики протезування. Широке застосування матеріалів для облицювання каркасів мостовидних протезів (кераміка, пластмаса) не задовільняють практичних лікарів і пацієнтів. Керамічні маси вимагають великих витрат часу лікаря і зубного техніка, а пластмаса характеризується низькою стабільністю кольорів. Окремі питання цієї проблеми вирішені із створенням затвердіваючих облицювальних матеріалів. Клініко-експериментальні дослідження дозволяють судити про їх переваги і рекомендувати для широкого впровадження.

Сравнительная оценка физико-механических свойств и клинических возможностей фотополимерных материалов типа "Оксомат"

Современное развитие ортопедической стоматологии выдвинуло ряд новых требований, касающихся технологии и зстетики протезирования. Широко применяемые материалы для облицовки каркасов мостовидных протезов (керамика, пластмасса) неудовлетворяют практических врачей и пациентов. Керамические массы требуют больших затрат времени врача и зубного техника, а пластмасса характеризуется низкой цветостабильностью. Отдельные вопросы этой проблемы решены с созданием отверждаемых облицовочных материалов. Клинико-экспериментальные исследования позволяют судить о их преимуществах и рекомендовать для клинической апробации.

A comparative characteristic of physico-mechanical properties and clinical possibilities of photopolymer materials of “Oxomat” type -

Summary

The modern development of orthopedic dentistry puts forward a number of new demands, concerning the technology and esthetics of denture. Widely used materials for coating frameworks of bridge prostheses (ceramics, resin) do not satisty the dentists and patients. Ceramic masses need a lot of the dentist's and dental technician's time. A resinischaracterized by low colourstability. Some aspects of this problem are solved by the creation of light cured coating materials. Clinico-experimental research makes it possible to judge of their advantages and to recommend their wideusage.