ДентАрт | Завтра — починається сьогодні. Стоматологічний навчальний центр “Комподент”

розповідає ректор Української медичної стоматологічної академії, професор М.С. Скрипников
- Миколо Сергійовичу, не так давно в вузі відбулася незвична, святкова і незабутня подія - надання інститутові почесного статусу Академії. Мабуть, нелегким було сходження до такого високого визнання?

— Ні на яку вершину сходження не буває легким. Будь-яка справжня справа потребує великої праці, вимагає постійного тренування, концентрації зусиль, сили волі, наполегливості. Усяке свято починається з підготовки. Деколи все життя треба готуватися аби відсвяткувати своє найголовніше свято. Можливо, для інституту усі ці попередні роки трудового життя та діяльності й були лише підготовчим періодом для такої знаменної події.

Останні роки ми наполегливо працювали над вдосконаленням усіх форм і методів роботи. Як результат — на сьогодні вуз є сучасним вищим медичним стоматологічним навчальним закладом, який готує лікарів двох спеціальностей: “стоматологія” і “лікувальна справа”. У нас реалізується концепція ступеневої підготовки фахівців з вищою освітою відповідно до Закопу України “Про освіту”. Створено факультет довузівської підготовки, як координаційно-методичний центр з підготовки абітурієнтів (ліцеї медичного профілю, медичний коледж, університет “Юний медик”, підготовчі курси), що гарантує необхідний стартовий рівень знань.

Вузівська підготовка проводиться на лікувальному та стоматологічному факультетах, які базуються на 52 кафедрах, з яких 10 — випускаючих. Функціонує факультет післядипломної підготовки з філією в м. Чернігові. Проводиться удосконалення фаху лікарів-стоматологів, ортопедів, ортодонтів з циклів тематичних та передатестаційних.

Існують підрозділи підвищення кваліфікації викладачів з 6 спеціальностей і для всіх медичних вузів України. В цьому році планується відкриття, спільно з Полтавським технічним університетом, нової спеціальності — “Біотехнічні прилади та обладнання”.

Сьогодні в академії навчаються біля 3 тисяч студентів, з яких - 189 іноземців (Сірія, Іорданія, Палестина, Ізраїль, Судан, Іран, Єгипет, Марокко, Ліван, Пакистан, Камерун). Для республік Середньої Азії, Польщі, Угорщини, Греції, Болгарії, Немеччині підготовлено 460 фахівців. В інтернатурі навчається 306 чоловік. Великої уваги надаємо розробці та впровадженню в навчальний процес найновіших технологій навчання. Організована наукова лабораторія з підготовки вищої школи. Створена необхідна матеріальна база (навчальне телебачення, 9 комп'ютерних класів).

Сьогодні на кафедрах задіяні 124 комп'ютери, які з успіхом використовуються для навчання і контролю знань студентів. Реальний комп'ютерний час складає 151 годину на одного студента протягом року. Поглиблюється інтеграція навчального процесу з практичними органами охорони здоров'я і науки. На базі інституту функціонують: стоматологічний навчальний центр “Комподент” (спільно з фірмою “Дентсплай ЛТД - Англія), який систематично проводить навчальні семінари з питань: “Нові стоматологічні матеріали та технології"; навчально-виробничий студентський колектив "Стоматолог", де студенти удосконалюють практичні навички; навчально– виробниче об'єднання “Алмаз”, де впроваджуються в практичну медицину розроблені вченими вузу алмазні абразивні інструменти; навчально-виробничий колектив “Набор”, створений з метою розробки та виробництва стоматологічних інструментів.

Виховна робота серед студентів проводиться відповідно до Закону України “Про освіту” в напрямку гуманізації та гуманітаризації навчального процесу. Розроблена комплексна система контролю знань та оцінки якості підготовки студентів та спеціалістів.

Наукові дослідження в інституті здійснюються за двома напрямками: вивчення ролі сполуки вільно-радикальних, імунних та гемокоагулюючих механізмів у патогенезі основних захворювань людини, а також розробка і впровадження методів їх патогенетичної профілактики і лікування; питання профілактики, лікування і реабілітації стоматологічних та інших основних захворювань в умовах промислового виробництва і сільського господарства.

Зараз виконується 20 науково-дослідних робіт, які визнано кращими на конкурсах МОЗ України, Державного комітету науки та технологій. Підготовка докторів і кандидатів наук здійснюється згідно перспективних планів інституту та МОЗ України. За 5 років на кафедрах підготовлено 21 доктор і 47 кандидатів наук.

В перспективних планах докторські та кандидатські дисертації виконують відповідно 45 та 72 викладачі. За останні три роки видано: монографій - 8, збірників - 15, методичних рекомендацій - 20, опубліковано статей за кордоном - 139, в збірниках — 1167, одержано авторських свідоцтв - 94, посвідчень та раціоналізаторських пропозицій — близько 300, за кордоном патентувалося 10 винаходів. Щороку на базі інституту проводиться 1-3 всеукраїнських та міжнародних конференцій. Функціонує спеціалізована рада на здобуття вченого ступеня доктора медичних наук за фахом — “стоматологія”.

Сформувалось 6 наукових шкіл на кафедрах топографічної та оперативної анатомії (керівник — академік М.С. Скрипников); нормальної фізіології (керівник — професор В.П. Міщенко); стоматології дитячого віку (керівник — професор Л.П. Григор'єва); терапевтичної стоматології (керівник — професор П.Т. Максимешко); хірургічної стоматології (керівник — член-кореспондент О.В. Рибалов); факультетської терапії (керівник — професор М. А. Дудченко).

Розвиваються міжнародні зв'язки з галузями медичної освіти та практики. Викладачі та студенти проходять стажування в зарубіжних закладах, клініках та наукових лабораторіях (США, Німеччині, Угорщині, Швеції та інших). Стоматологічний павчальний центр “Комподент” працює з фірмами “Дентсплай ЛТД (Англія), “Хірана Балтик” (Словаччина ), “Отто Шуман” (Німеччина). Спільно з фірмою “Дентсплай” в академії організовані і працюють практичні курси з реставрації зубів комподентами і склoіономерними цементами. Протягом двох років (1993-1994) курси пройшли (з одержанням сертифікату міжнародного зразка) лікарі-інтерни з України, Росії, Естонії, Латвії та нашого вузу.

Академія бере участь в оформленні грантів: індивідуальні гранти фонду Сорез, міжнародний медичний інститут Говарда Ньюкоза; міжнародна програма дослідних грантів з вивчення біомедичних спеціальностей.

Не зважаючи на важке економічне становище в нашій державі, ми продовжуємо розвивати свою матеріально-технічну базу. За останні 3 роки закінчено будівництво стоматологічного комплексу, сімейного гуртожитку, завершується зведення нового навчально-лабораторного комплексу.

Професорсько-викладацький склад проводить спiльну роботу з органами і установами практичної охорони здоров'я: лікувально-профілактичну,науково-організаційну, методичну. Активно впроваджуються в практику охорони здоров'я нові методи діагностики, лікування та профілактики захворювань.

Словом, академія нині — це провідний науково-методичний центр з підготовки лікарів-стоматологів в Україні. Вченими інституту розроблена концепція розвитку стоматологічної служби в країні, створено ряд програм з основних напрямків стоматології, якими користуються всі стоматологічні факультети вузів України. Цього року ми відкрили новий факультет, на якому здійснюватиметься підготовка спеціалістів середньої ланки медичного персоналу. В недалекому майбутньому плануємо розпочати й підготовку зубних техніків, котрих так бракує нині в практичній стоматології.

Але, звісно, усе зроблене нині, не дає нам підстав для самозаспокоєння. Та й час зараз такий, що спокій усім лише сниться. Проте завтрашній день, як відомо, вершиться із справ сьогоднішніх. Тому від того, як ми спрацюємо нині, який закладемо фундамент — залежить майбутнє і вузу, і української стоматології, і наше особисте. Отож колектив націлений на перспективу. І головне те, що він її бачить, відчуває. Попереду — ще багато нереалізованих ідей, планів, безліч проблем, які нам слiд вирішувати. Новостворений журнал, ідея заснування якого виношувалась вже давно, гадаємо, допомогатиме нам, буде надійною опорою і тим, хто лікує, і для тих, кого лікують. Сподіваємось, що з часом наше спеціалізоване видання знайде і своє творче наукове лице, і свою автуру, і своїх шанувальників...


Стоматологічний навчальний центр “Комподент”

Ідея створення на базі Полтавського медичного стоматологічного інституту (сьогодні - Українська медична стоматологічна академія) для українських лікарів навчального центру з опанування знаннями нових технологій лікування та реставрації зубів матеріалами фірми "Дентсплай"народилась шість років тому. Тоді, з преси, стало відомо про будівництво фірмою "Дентсплай заводу по виробництву сучасних композитних матеріалів в Харкові. А в інституті, на кафедрі стоматології дитячого віку, певного розвитку дістала технологія реставрації композитами зубів після їх травматичних ушкоджень. Перша зустріч, яка стала початком широкого співробітництва, відбулась на виставці фірми “Дентсплай", що проходила в Москві, в музеї ім.Глінки, 1 вересня 1990 року. Нам імпонувало те, що фірма Дентсплай" в особі регіонального директора пана Яна Ватта, бачить свою місію, перш за все, в поширенні в нашій країні сучасних знань і технологій, а потім вже своєї продукції. 3 тієї пам'ятної зустрічі розпочалось широке співробітництво між фірмою "Дентсплай" і Полтавським медичним стоматологічним інститутом, котре згодом було реалізоване в створення стоматологічного навчального центру "Комподент", який в 1992 році дістав офіційного статусу як товариства з обмеженою відповідальністю.

Головна мета діяльності центру "Комподент" полягає в розвитку і розповсюдженні технологій реставрації зубів матеріалами фірми “Дентсплай для реалізації якої "Комподент", спільно з Українською медичною стоматологічною академією та фірмою "Дентсплай, проводить:

  • щорічні великі реставраційні семінари в Полтаві, де виступали з лекціями спеціалісти "Дентсплай" А.Монтгомері, П.Ріс (Англія), А.Грютцнер (Німеччина), а також професори С.Боровський, В.Леонтьев (Росія), спеціаліст заводу "Стомадент Т. Гриньова;
  • реставраційні семінари для лікарів-стоматологів в містах України: Чернігові, Симферополі, Сумах, Києві, Черкасах, Вінниці, Запоріжжі, Донецьку, Дніпропетровську, Харкові;
  • навчальні семінари за межами України - Москві, Кемерово, Вільнюсі, Ризі, Таллінні;
  • щотижневі практичні курси на власній клінічній базі в Полтаві, на яких щорічно 100-120 лікарів з України, Росії. Балтійських країн отримують сертифікати фірми"Дентсплай";
  • виставки стоматологічної продукції фірми "Дентсплай" та власних технологій (в Києві: "Стоматологія - 93", "Чорнобиль і охорона здоров'я - 94", "Стоматологія - 95", в Москві: "США - 92", "Стоматологія - 92", "Стоматологія - 94", в Харкові: "Чорнобиль і охорона здоров'я -93);
  • чемпіонат професійної майстерності серед лікарів-стоматологів під назвою "Призма-чемпіонат";
  • видавництво українського стоматологічного журналу “ДенТАрт”.

Стоматологічний навчальний центр "Комподент" є авторизованим представником словацької фірми - "ЕУР-МЕД" (вона виробляє сучасне обладнання для стоматологічних кабінетів і лабораторій марки "Хірана", здійснює сервісне обслуговування і ремонт, забезпечує запасними частинами до обладнання — і все це можна одержати через спеціально створене складське депо фірми в Полтаві), а також фірми “Дентофлекс Шуман”.

Зараз в Україні триває процес утворення нової ланки в стоматології — приватної практики. Ця нова хвиля захоплює все більше число лікарів-стоматологів. Поява, а згодом й інтенсивне нарощування кількості приватних стоматологічних кабінетів незабаром стане і для нас нормою, закономірним явищем, звичним бізнесом. Тому найголовніше вбачаємо в тому, щоб підготуватися до цього своєрідного стоматологічного буму самим і готувати інших спеціалістів до роботи в умовах ринку стоматологічних послуг, професійної конкурентності. Адже навчити лікарів-стоматологів якнайшвидше опановувати знаннями найновіших сучасних технологій лікування та реставрації зубів — це саме те, чого потребує нині наша українська стоматологія, від чого залежить її майбутній професійний бізнес, перспектива, розвиток.

"Комподент” готовий допомогти, піти на зустріч кожному, хто прагне прилучитися до нової справи.

Л. П. Григор'єва,
Доктор Медичних наук, професор,
Організація та проведення в стінах УМСА виставок стоматологічного голова товариства «Комподент»